model

Bilişim School Tasarım Modeli

Bilişim School projesi ile ülkemizin genç bilişimcilerini yetiştirirken, sistemli olmayı önemsiyor ve davranışın değişmesine odaklanıyoruz. Bu kapsamda; eğitimlerimiz, öğretim tasarımı alanında uzman akademisyenlerin tavsiyelerinden hareketle Yandaki şekilde resmedilen ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation) modeline göre tasarlanmaktadır.